ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយក cue មួយពី Janetha ក៏ដូចជាមាន Vitatop ដែលមានទឹកដោះគោយ៉ាអួក្រិកក៏ដូចជាប៊ឺអាល់ម៉ុងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក។ អ៊ុំ, នេះអាចជាការកាត់បន្ថយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។ ធ្លាប់។ ខ្ញុំផ្អែមទឹកដោះគោជូររបស់ខ្ញុំជាមួយ stevia តាំងពីខ្ញុំបានព្យាយាមក្នុងការប៉ុនប៉ងកាត់បន្ថយដ៏ផ្អែមល្ហែម។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខឹងនឹងខ្ញុំទេ។ វីដេអូថ្មីបំផុតរបស់ខ្ញុំ […]